Κοινωνια

el1

Καθαρισμός σε δημοτικό & περιφερειακό οδικό δίκτυο

Καθαρισμός σε δημοτικό & περιφερειακό οδικό δίκτυο

Καθαρισμούς σε δημοτικό & περιφερειακό οδικό δίκτυο είχαμε σήμερα στην περιοχή του Δήμου Ελειού-Πρόννων με την βοήθεια του οχήματος “καταστροφέα”.

Top